خرید زعفران

خرید زعفران از مزرعه ارگانیک یعنی اصل بودن کالا

خواص درمانی گیاه زعفران بر سلامتی

زعفران ادویه ای خوشبو با خواص درمانی بسیار است که در آشپزی ایرانی جایگاه ویژه ای دارد.
خواص درمانی گیاه زعفران در همه بخش های آن وجود دارد و همه قسمت های این گیاه دارویی با خواص جادویی قابل مصرف می باشد.
کلاله خشک شده گل زعفران، با ارزش ترین ادویه در تمام جهان است که در ایران نیز کشت و فرآوری می شود.
قابلیت رنگ دادن گل زغفران به غذا و خواص درمانی گیاه زعفران موجب شده تا زعفران جزء ثابت آشپزی در خانواده ها باشد.
در ادامه برخی از خواص درمانی گیاه زعفران برای سلامتی را بررسی می کنیم.

زعفران مرغوب